Strengt for dem som skal slippe unna kunngjøringsplikten

doffin_IF_sept_18Kunngjøringsplikten i anskaffelsesforskriftens del III har sine unntak. Ett av disse er forhandlinger uten forutgående kunngjøring. Årsaken er hensynet til effektiv ressursbruk. Unntaket fra kunngjøringsplikten betyr imidlertid ikke at oppdragsgiveren slipper unna kravet til konkurranse. I tillegg må oppdragsgiveren kunne bevise at vilkårene, strengt fortolket, er til stede for bruk av denne prosedyren.
les mer...

Fikk 5,5 mill. i erstatning

2017_sept_14_IFEt interkommunalt avfallsselskap tapte nylig en årelang kamp i retten, og måtte til slutt betale 5,5 millioner til forbigått tilbyder.Konkurransen gjaldt en rammeavtale på gjennomføring av renovasjonstjenester, og den ble gjennomført helt tilbake i 2012. les mer...

Sikter mot å kunngjøre landets første innovasjonspartnerskap i høst

innovasjon_FOA_sept_2017 Etter grundig prosess for å definere behov og gjennomføre markedsdialog, tar Stavanger kommune sikte på å kunngjøre Norges første innovasjonspartnerskap i høst. Kommunen er på jakt etter et produkt/tjeneste/system som øker aktivisering og egenmestring for bruker i korttidsopphold som også kan følge bruker til eget hjem. Minst tre av de som søker om å delta i partnerskapet, kan regne med å bli prekvalifisert for forhandlingene.les mer...

Trenger ikke selv sørge for å følge regelverket om innkjøpssentral benyttes

if_2017_sept_samarbeidDersom en oppdragsgiver kjøper fra eller gjennom en innkjøpssentral, anses han for å ha overholdt forskriften. En oppdragsgiver som benytter en innkjøpssentral, trenger med andre ord ikke selv å sørge for at regelverket følges. Også tidligere har det vært mulig for oppdragsgivere i ulike EØS-land å samarbeide om anskaffelser, men dette har vært vanskelig i praksis fordi det har vært uklart hvilke regler som gjelder. Nå er imidlertid samordnede innkjøp med oppdragsgivere fra andre EØS-stater regulert i regelverket.
les mer...

Forskning skal gi suksess med offentlige IKT-anskaffelser

IF_2017_08_28Offentlige IKT-anskaffelser utgjør årlig over 64 mrd og potensialet for bedre utnyttelse av disse investeringene er stort. En undersøkelse tyder på at bare 5% av norske offentlige IKT-prosjekter lykkes med å levere nytte som forventet, ha god prosjektkontroll og gjennomføre utviklingsarbeidet effektivt, ifølge SMIOS-prosjektet. 10-15% av alle prosjekter stoppes før de leverer noe som helst. Et tre-årig forskningsprosjekt er i gang og skal skaffe til veie kunnskap for å lykkes bedre. les mer...

KGV-leverandør gikk rettens vei

mercell_tingrett_2017_ifMercell Holding saksøkte Vest-Agder fylkeskommune, etter en konkurranse om anskaffelse av KGV-verktøy. Saken endte med at Vest-Agder fylkeskommune ble frifunnet, og tilkjent sakskostnader. les mer...