ForumforOA_cmyk kopi2 kopi.png
Tue, Apr 21 | Oslo

Forsyningsforskriften

Kurset fokuserer på spesielle sider ved forsyningsforskriften. Forsyningssektorene dekkes av virksomheter som driver med vannforsyning, kraftforsyning, transport og havneanlegg. Kurset går inn i viktige forskjeller mellom forsyningsforskriften og klassisk sektor-forskriften.
Registration is Closed

Tid og sted

Apr 21, 2020, 10:00 AM – 3:20 PM
Oslo, Oslo, Norge

Om kurset

Kursinnhold 

 • Hvilke anskaffelser omfattes? 
 • Hvem gjelder forskriften for? 
 • Unntak for anskaffelser som gjelder sikkerhetsmessige forhold
 • Unntak for videresalg
 • Egenregi og samarbeidsavtaler 
 • Terskelverdiberegning 
 • Dokumentasjonsplikt 
 • Dialog før konkurransen
 • Anbudskonkurranse, konkurranse med forhandling eller konkurransepreget dialog 
 • Kvalifikasjonsordninger 
 • Livssykluskostnader 
 • Rammeavtaler 

Kurset koster 4.950,- inkl. kursmateriell, kursdokumentasjon og pauseservering og lunsj. Kursleder adv. Robert Myhre