top of page

tir. 21. apr.

|

Oslo

Forsyningsforskriften

Kurset fokuserer på spesielle sider ved forsyningsforskriften. Forsyningssektorene dekkes av virksomheter som driver med vannforsyning, kraftforsyning, transport og havneanlegg. Kurset går inn i viktige forskjeller mellom forsyningsforskriften og klassisk sektor-forskriften.

Registration is Closed
See other events

Tid og sted

21. apr. 2020, 10:00 – 15:20

Oslo, Oslo, Norge

Om kurset

Kursinnhold 

 • Hvilke anskaffelser omfattes? 
 • Hvem gjelder forskriften for? 
 • Unntak for anskaffelser som gjelder sikkerhetsmessige forhold
 • Unntak for videresalg
 • Egenregi og samarbeidsavtaler 
 • Terskelverdiberegning 
 • Dokumentasjonsplikt 
 • Dialog før konkurransen
 • Anbudskonkurranse, konkurranse med forhandling eller konkurransepreget dialog 
 • Kvalifikasjonsordninger 
 • Livssykluskostnader 
 • Rammeavtaler 

Kurset koster 4.950,- inkl. kursmateriell, kursdokumentasjon og pauseservering og lunsj. Kursleder adv. Robert Myhre

Deling

bottom of page