ForumforOA_cmyk kopi2 kopi.png
Mon, Apr 27 | Oslo

Underleverandører i offentlige anskaffelser

I de fleste anskaffelser vil en leverandør måtte benytte seg av underleverandører. Dette medfører imidlertid en del utfordringer, og uavklarte rettslige spørsmål.
Registration is Closed

Tid og sted

Apr 27, 2020, 12:30 PM – 3:20 PM
Oslo, Oslo, Norge

Om kurset

  • Begrensning i bruk av underleverandører 
  • Hvor mange ledd med underleverandører kan det være
  • Underleverandørers erstatningsansvar ovenfor oppdragsgiver for riktig leveranse 
  • Avtalen mellom leverandør og underleverandør 
  • Konkurranselovens forbud mot å anbudssamarbeid 
  • Underleverandørens mulighet for å klage til oppdragsgiver og KFOA 
  • Når kan oppdragsgiver avtale at underleverandøren går inn som direkte kontraktsmotpart i avtalen?

Kurset varer fra kl. 12.30 til 15.20. Kursleder Robert Myhre. Pris kr. 1250,- inkl. kursmateriell, kursdokumentasjon, pauseservering