top of page

Basiskurs

Unngå å gjøre feil! Basiskurset tar deg gjennom anskaffelsesprosessen, fra start til slutt. Fullt av praktiske råd og tips om hvordan du håndterer de problemstillinger som kan oppstå. Kursleder Robert Myhre er advokat, og tidligere sekretariatsleder i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Han har lang erfaring som foredragsholder. 

Kurset varer fra kl. 10 - 15.20, og det gis en fyldig kursmanual og lunsj. Det er god tid til å stille spørsmål, og gå i dybden på de områder som erfaringsmessig skaper mest vanskeligheter. 

Kursinnhold

Regelverket

Beregning av terskelverdier. Hvilke kontrakter faller utenom regelverket. Hvilken betydning har konkurranseloven? 

Planlegging

Valg av kvalifikasjonskrav. Utarbeidelse av en kravspesifikasjon. Lovlige tildelingskriterier. 

Gjennomføring

Anbudskonkurranser. Konkurranse med forhandlinger. TIlbudskonkurranser. Avvisning av tilbud, avklaringer og forhandlinger. Presentasjon fra leverandørene

Avslutning 

Evaluering av tildelingskriteriene. Utarbeidelse av begrunnelse for valg av tilbud. Karensperiode. Avlysning av konkurransen

bottom of page