16/12/2018

Det kan være flere gode grunner for en oppdragsgiver å gjennomføre dialog med det aktuelle leverandørmarkedet forut for en anskaffelsesprosess. Og det mange måter man kan gjøre det på. Men: Det er viktig å sørge for at opplysninger som utveksles forut for konkurransen, ikke...

26/11/2018

Artikkelforfatteren er Hanne Hommedal, advokatfullmektig i DLA Piper Advokatfirma AS 

Dersom oppdragsdragsgiver viser til et bestemt merke e.l. i kravspesifikasjonen, skal leverandørene ifølge EU-domstolens avgjørelse i sak C-14/17 (Iveco) bevise allerede i tilbudet at de til...

26/11/2018

Artikkelforfatteren er Lise Schøyen, advokatfullmektig i DLA Piper Advokatfirma AS. 

Kravspesifikasjonen i en anskaffelse angir kravene som stilles til egenskapene til de varer eller tjenester det offentlige kjøper inn. Etter regelverket er det begrensninger for hvor konkret...

27/10/2018

Når det gjelder en oppdragsgivers adgang til å be om ettersending av dokumentasjonsbevis, finnes det unntak. Oppdragsgiveren kan f.eks. ikke be om levering av dokumentasjonsbevis dersom han har mottatt de samme bevisene i tidligere konkurranser. Oppdragsgiveren må altså etab...

14/10/2018

Oppdragsgiveren kan ha dialog etter tilbudsfristens utløp både i en åpen og en begrenset tilbudskonkurranse (Del II). I en begrenset tilbudskonkurranse gjelder dette både i kvalifikasjons- og tildelingsfasen. Oppdragsgiveren må si ifra i konkurransegrunnlaget at han planlegg...

Please reload

No upcoming events at the moment