25/02/2019

Bane NOR fikk et gebyr på 3,8 mill. kr. I KOFA-sak 2018/24 i en ulovlig direkte anskaffelse. Bane NOR hadde gjennomført en konkurranse, som endte med at alle tilbud ble avvist. Deretter tiltrådte Bane NOR en rammeavtale som stiftelsen Tradebrokers har inngått for sine medlem...

19/08/2018

Mangelfullt svar på et spørsmål fra tilbyderen som senere hen klaget på kontraktstildelingen, førte til at Kofa underkjente evaluering av det tildelingskriteriet saken gjaldt. Det gjaldt bruken av oppdragsgiverens gjennomsnittsvurdering. Et avklarende svar på klagerens spørs...

29/04/2018

Utgangspunktet er at det ikke kan gjøres endringer i konkurransegrunnlaget etter tilbudsfristen har utløpt. Dette er naturlig, siden en slik endring kan påvirke utfallet av konkurransen og også ha betydning for hvem som deltar. Det vil også gi mulighet for å manipulere konku...

13/04/2018

Lindesnes gjennomførte en konkurranse om drift og vedlikehold av veier og kommunale anlegg, som ble klaget inn for KOFA (sak 2018/82). Et av tildelingskriteriene var "lærlingebedrift", vektet 15 %. Kriteriet ble forklart slik: «Entreprenører som er en offentlig godkjent lærl...

16/12/2017

I tidligere regelverk fremgikk det at åpenbare feil skal rettes, dersom det er utvilsomt hvordan den skal rettes. Bestemmelsen er tatt bort i den nye forskriften, og erstattet av § 23-5 (1) som legger til grunn at oppdragsgiver kan "skriftlig be leverandørene [...] avklare e...

Please reload

No upcoming events at the moment