16/12/2017

Ved valg av tilbud, skal oppdragsgivere begrunne valget, jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 25-1. Det følger av denne bestemmelsen at oppdragsgiver skal gi "en redegjørelse for det valgte tilbudets egenskaper og relative fordeler i samsvar med tildelingskriteriene."

I...

Please reload

No upcoming events at the moment