21/04/2018

- Vi må sørge for at man ved tjenesteutsetting har kompetanse og stiller de kravene som er nødvendige, poengterte justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Vara da Stortinget nylig drøftet tjenesteutsetting av IKT-tjenester. I Stortinget ble det bl.a. pekt på at grundige risi...

04/11/2017

Ved en tjenesteutsetting bør det, ifølge Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), som et minimum stilles et sett med krav til leverandøren for å sørge for best mulig sikkerhetsnivå ved IKT-anskaffelser. NSM har i den forbindelse lansert 10 slike minimumskrav. Der kravene ikke opp...

Please reload

No upcoming events at the moment