26/08/2018

Mindre entreprenør-bedrifter er alvorlig bekymret for om det er plass for dem i anleggsmarkedet. Det er for store kontrakter for dem, og utformingen av kontraktene på DOFFIN er slik at den skivser de mindre, fremgår det av en medlemsundersøkelse i regi av Maskinentreprenøren...

02/06/2018

Kontraktstildeling for to av de store «togpakkene» er utsatt. Det er NHO Transport kritisk til fordi dagens trafikkavtaler med NSB dermed blir forlenget for seks måneder for både Sørlandsbanen og nordgående langdistansetrafikk. Det kan sette NSB i en bedre konkurransemessig...

07/04/2018

Fra andre halvår 2018 blir det ikke bare laveste pris som teller når norske myndigheter skal bestemme hvilke legemidler de vil kjøpe inn. Også miljøansvar skal være et kriterium. Trolig skal leverandørene i anbudsprosessen kunne levere en overordnet risikovurdering og strate...

16/12/2017

Gjennomføringen av regionreformen skaper utfordringer for Statens vegvesen: De har bedt om at alle nye driftskontrakter settes på vent. Anbudskonkurranser som er i markedet må avlyses. Konkurranser som er planlagt, må settes på vent inntil avklaringen kommer. Ingen vet i dag...

22/08/2017

Offentlige IKT-anskaffelser utgjør årlig over 64 mrd og potensialet for bedre utnyttelse av disse investeringene er stort. En undersøkelse tyder på at bare 5% av norske offentlige IKT-prosjekter lykkes med å levere nytte som forventet, ha god prosjektkontroll og gjennomføre...

Please reload

No upcoming events at the moment