04/04/2018

Et viktig spørsmål ved omorganisering og konkurranseutsetting i offentlig sektor, er hvilke pensjonsrettigheter de ansatte skal ha med seg dersom de må gå over til privat sektor. Pensjonsordningene i offentlig sektor er ofte bedre enn pensjonsordningene i privat sektor, og k...

Please reload

No upcoming events at the moment