03/03/2019

Bilde: Silje Drevdal / Statens vegvesen 

Lagmnannsretten har i en helt fersk dom tatt stilling til: 

1) hvilke veiledning må gis i konkurransegrunnlaget,

2)hva er "tilsvarende dokumentasjon" som EMAS og ISO 14001  

3) når har oppdragsgiver plikt til å foreta avklaringer 

Sa...

02/03/2018

Det er ikke tillatt å forbedre et tilbud ved ettersendelse av opplysninger uavhengig av om det har betydning for konkurranseforholdet. En konkret vurdering avgjør om ettersendelse av ny dokumentasjon eller nye opplysninger innebærer at tilbudet er forbedret. I kvalifikasjons...

22/11/2017

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for levering av bygge- og anleggsarbeider i prosjektet "Heimdal stasjon, forlengelse spor 3". Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved å tillate valgte leverandør å supplere sitt tilbud etter fristen for...

Please reload

No upcoming events at the moment