10/06/2018

Etter at tilbudsfristen har løpt ut er adgangen til å gjøre endringer i utgangspunktet er stengt. Det har Kofa slått fast i en rekke saker. Men i konkurranse med forhandling, konkurransepreget dialog og konkurranse om innovasjonspartnerskap er det imidlertid fortsatt mulig å...

Please reload

No upcoming events at the moment