07/04/2019

Regelverket gjør unntak for visse tjenestekjøp fra ideelle organisasjoner, jf. FOA § 2-4 a). Det har vært mye usikkerhet knyttet til definisjonen av ideelle organisasjoner, og endelig har EU-domstolen gitt viktige avklaringer. I dom C-465/17 er både kriteriene "ideelle organ...

30/03/2019

I en fersk dom fra lagmannsretten (LF-2018-91633), har spørsmålet om formuleringer i et tilbud skal anses for et forbehold igjen kommet på spissen. 

Saken gjaldt bygging av et helsehus i Rauma kommune. Valgte leverandør hadde skrevet at de for "enkelhets skyld" hadde lagt til...

Please reload

No upcoming events at the moment