10/03/2019

I en fersk uttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling trekker man opp grenser for når styreleders inhabilitet medfører at andre i virksomheten blir inhabil. 

Bakgrunnen var en sak der styreleder i GIEK var inhabil. GIEK er en statlig forvaltningsbedrift, med styre utnevnt...

Please reload

No upcoming events at the moment