17/04/2018

Mange kommuner driver ubevisst med konkurransevridning i anbudskonkurranser når de skal f.eks. kjøpe pasientvarslingssystemer. Ofte står det i anbudspapirene at kommunen dekker kostnadene til etablering eller rehabilitering av kablet infrastruktur som tradisjonelle pasientva...

02/04/2018

De fleste innovative anskaffelser i Europe skjer innen IKT.  Dette fremgår av EOCDs rapport fra 2017 om innovasjon i offentlige anskaffelser. Samtidig er det trukket frem gode eksempler på innovative anskaffelser fra en lang rekke land, herunder Norge. 

Bl...

14/10/2017

Innovasjonspartnerskap er en kompleks prosedyre som krever grundige forberedelser fra oppdragsgiveren. Foruten de alminnelige kravene som stilles til konkurransegrunnlagets innhold, må oppdragsgiverens behov beskrives. For å kartlegge behovet for en innovativ ytelse, er det...

04/07/2017

Etter grundig prosess for å definere behov og gjennomføre markedsdialog, tar Stavanger kommune sikte på å kunngjøre Norges første innovasjonspartnerskap i høst. Kommunen er på jakt etter et produkt/tjeneste/system som øker aktivisering og egenmestring for bruker i korttidsop...

Please reload

No upcoming events at the moment