Det er ikke noe direkte forbud mot at selskaper som samarbeider inngir tilbud i samme konkurranse. Men noen begrensninger og krav til innkjøperne er det likevel. 

Forskriften § 24-2 (3) gir oppdragsgiver en rett til å avvise leverandører som har inngått avtaler "med hensikt å...

28/03/2018

Det har i mange statlige anskaffelser av hotelltjenesten vært en praksis med å favorisere de største hotellkjedene. Dette har skjedd gjennom å stille tildelingskriterier som premierer kapasitet i flere byer, eller ved å stille krav om at man må være lokalisert på flere stede...

Please reload

No upcoming events at the moment