31/01/2018

Etter kontrakt er inngått, kan det oppstå behov for å gjøre endringer i kontrakten. Regelverket åpner for å kunne håndtere slike situasjoner. 

I forskriften § 28-1 åpnes det således for å avtale tilleggsleveranser utover det som fremgikk av den opprinnelige kontrakten. Det åp...

Please reload

No upcoming events at the moment