30/09/2018

Leverandører kan støtte seg til andre når det gjelder oppfyllelse av bestemte kvalifikasjonskrav. Oppdragsgiveren må sjekke at den støttende virksomheten oppfyller de kravene hvor leverandøren støtter seg på virksomhetens kompetanse. Manglende oppfyllelse av de relevante kva...

Please reload

No upcoming events at the moment