13/04/2018

Lindesnes gjennomførte en konkurranse om drift og vedlikehold av veier og kommunale anlegg, som ble klaget inn for KOFA (sak 2018/82). Et av tildelingskriteriene var "lærlingebedrift", vektet 15 %. Kriteriet ble forklart slik: «Entreprenører som er en offentlig godkjent lærl...

Please reload

No upcoming events at the moment