«Bruk av merkeordninger kan bli dyrt for leverandører og gi konkurransebegrensning» var overskriften i artikkel på nettsiden Forum for Anskaffelser (www.foa.no) 25. november. Dette er ikke første gangen vi har hørt denne argumentasjonen. Kanskje på tide med en litt annen og...

09/05/2018

Jobber du med anskaffelser og lurer på hva de tre mystiske bokstavene EPD egentlig betyr? Advokatfullmektig Kaja Sæland Sandvig gjennomgikk hva det innebærer å ha en Environmental Product Declaration (EPD) da vi inviterte til seminar om miljø og offentlige anskaffelser.

På se...

23/02/2018

Posten har klart både å kutte kostnader og samtidig redusere klimautslipp. Det fremgår av en fersk rapport der bl.a. Postens anskaffelse av el-mopeder analyseres. Til en viss grad kan dette forklares med en helhetlig tilnærming til kjøretøybruk. Kunnskap om leverandørmarkede...

30/12/2017

Miljøfyrtårn er av EU-kommisjonen blitt likestilt med ISO 14001 og EMAS som verktøy for sertifisering og miljøledelse. Samtidig er Miljøfyrtårn den første nasjonale sertifiseringsordning i Europa som får denne anerkjennelsen. EU-godkjennelsen er utvilsomt et kvalitetsstempel...

17/11/2017

Gevinstanalyser av fire anskaffelser der miljøkrav har stått sentralt, viser at samtidig med at klima- og miljøgevinster er innkassert, er også betydelige offentlige midler spart. Det dreier seg om innovative anskaffelser, der markedsdialog i forkant står sentralt. 


Klima-...

Please reload

No upcoming events at the moment