02/09/2018

En oppdragsgiver har plikt til å vurdere om en del III-anskaffelse skal deles opp. Hvis valget blir å ikke dele opp, skal det gis en begrunnelse – en begrunnelse hverken Kofa eller domstolene kan gjøre noe med. Og selv om kontrakten er delt opp, kan det likevel tildeles en s...

Please reload

No upcoming events at the moment