21/05/2018

Ved parallelle rammeavtaler kan oppdragsgiver velge å tildele kontrakten etter en fordelingsnøkkel, eller gjennom minikonkurranser. I så fall skal alle som har fått kontrakt inviteres til å gi tilbud, og det skal settes opp tildelingskriterier som tilbudene skal vurderes opp...

Please reload

No upcoming events at the moment