06/01/2018

På bestemte vilkår kan retten til å delta i konkurranser begrenses til bestemte virksomheter. Hovedformålet for disse virksomhetene må være å integrere personer med nedsatt funksjonsevne eller vanskeligstilte personer i arbeidslivet. Reserverte kontrakter kan brukes ved alle...

Please reload

No upcoming events at the moment