15/09/2018

Det offentlige skal stå fritt til å organisere sin virksomhet på den måten som det finner mest hensiktsmessig for å løse sine oppgaver. De kan f.eks. etablere offentligoffentlig samarbeid, som, på bestemte vilkår, er avtaler utenfor anskaffelsesregelverket.Samarbeidet må bar...

Please reload

No upcoming events at the moment