29/04/2018

Utgangspunktet er at det ikke kan gjøres endringer i konkurransegrunnlaget etter tilbudsfristen har utløpt. Dette er naturlig, siden en slik endring kan påvirke utfallet av konkurransen og også ha betydning for hvem som deltar. Det vil også gi mulighet for å manipulere konku...

Please reload

No upcoming events at the moment