25/11/2017

Når det gjelder konsesjonskontrakter, er oppdragsgiveren gitt stort handlingsrom for hvordan han ønsker å gjennomføre anskaffelsen. Men de grunnleggende prinsippene må overholdes - om forholdsmessighet, konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet og etterprøvbarhet. Ders...

Please reload

No upcoming events at the moment