05/12/2017

I

nnklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling for anskaffelse av nøkkelferdige boliger. Klager har anført at innklagede brøt regelverket ved å benytte et ulovlig tildelingskriterium. Ifølge klager var kriteriene ikke egnet til å identifisere de økonomisk mest fordelak...

26/10/2017

Statens vegvesen Region vest kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for landmåling og bilbåren laserskanning i Hordaland. Klagenemnda ga klager medhold i at evalueringsmodellen ikke viste seg egnet til å identifisere de tilbud med best forhold mell...

Please reload

No upcoming events at the moment