08/12/2017

Minst tre eller fem leverandører skal velges der det er snakk om prekvalifisering. Grensedragningen kan ses på som et minsteantall for å sikre reell konkurranse.

Oppdragsgiveren er ikke begrenset til å fastsette utvelgelseskriterier basert på kvalifikasjonskravene. Dette kan...

Please reload

No upcoming events at the moment