11/01/2018

EU-domstolen har i sak C-200/16 vurdert arbeidstakeres rettigheter i forbindelse med gjennomføring av offentlig anbudskonkurranse. Saken gjaldt vakttjenester for oppdragsgivers eiendommer. Securitas vant kontrakten, men ble tvunget til å overta de ansatte hos selskapet som h...

Please reload

No upcoming events at the moment