top of page

Forskning skal gi suksess med offentlige IKT-anskaffelser

Offentlige IKT-anskaffelser utgjør årlig over 64 mrd og potensialet for bedre utnyttelse av disse investeringene er stort. En undersøkelse tyder på at bare 5% av norske offentlige IKT-prosjekter lykkes med å levere nytte som forventet, ha god prosjektkontroll og gjennomføre utviklingsarbeidet effektivt, ifølge SMIOS-prosjektet. 10-15% av alle prosjekter stoppes før de leverer noe som helst. Et tre-årig forskningsprosjekt er i gang og skal skaffe til veie kunnskap for å lykkes bedre.

SMIOS (Suksess med IKT i offentlig sektorer) er et forskningsprosjekt ved Simula Research Laboratory. Formål med prosjektet er å styrke offentlig sektors evne til å lykkes bedre med digitalisering av tjenester og andre IKT-støttede aktiviteter. Prosjektperioden varer frem til utgangen av februar neste år.

Fremskaffe og spre kunnskap

Prosjektet skal fremskaffe og spre kunnskap om suksessfaktorer, basert på erfaringer fra mer enn 100 gjennomførte IKT-prosjekter. Erfaringsinnhenting omfatter områdene nyttestyring, konseptvalg, anskaffelsesprosesser, samarbeidsprosesser kunde-leverandør, avtaleformer, prosjektstyring, utviklingsmetoder, kvalitetssikring, porteføljestyring og forvaltning av IKT-løsninger. Så vidt vites, er dette den største undersøkelsen av denne typen noensinne gjennomført i Norge.

Simula Research Laboratory AS ble etablert som et prosjekt under Universitetet i Oslo i 2001, og stiftet som aksjeselskap i 2002. Selskapet skal drive grunnleggende langsiktig forskning på utvalgte områder innen programvare- og kommunikasjonsteknologi, og gjennom dette bidra til nyskaping og innovasjon i næringslivet. Statlig eierskap i selskapet skal bidra til å sikre et høyt internasjonalt nivå på forskningen og utdanning av høyt kvalifiserte forskere.

Anbefalinger vil komme

Resultater fra SMIOS-prosjektet vil foreligge i form av anbefalinger på alle de nevnte områdene, inkludert anbefalinger i forhold til behov og prosesser for å sikre god IKT-kompetanse hos offentlig sektor som kravstiller, oppdragsgiver, prosjekteier og produkteier. Prosjektet vil utarbeide veiledninger og materiell for å bygge viktig kompetanse og verktøy/støtte for å bedre prosjektgjennomføring i offentlig sektor. Prosjektet vil i særlig grad fokusere på å fremskaffe kunnskap og veiledninger for hva som sikrer at IKT-investeringer gir god nytte.

SMIOS er forankret i målet om å styrke forskningsbasert læring og innovasjon i offentlig sektor ved å bidra til at IKT-investeringer leder til planlagt nytte og at offentlig sektor blir en krevende og kompetent kunde på IKT-siden. Det er i tillegg en målsetning å fremskaffe og spre prosessinnovasjoner for god styring av IKT-prosjekter.

Ledelse og partnere

Prosjektet er ledet av professor Magne Jørgensen. SMIOS har samarbeidspartnere fra SPK, Politidirektoratet, Sykehuspartner, Lånekassen, Posten, UDI, Oslo Kommune, NSB, NAV og Difi. I tillegg vil prosjektet involvere medlemmer i HIT-nettverket, som er fra både privat og offentlig sektor. HIT er et nettverk med fokus på IT-styring og ledelse for aktører i hovedstadsregionen. Prosjektet er finansiert av Regionale Forskningsfond, og har en tidsramme på 3 år.

bottom of page