top of page

Hvordan benytte miljømerking i offentlige innkjøp?

Hvordan benytte miljømerking i offentlige innkjøp? Kurs for konsulenter som arbeider med anskaffelser I ny forskrift for offentlige anskaffelser åpner for å kreve spesifikke miljømerker som dokumentasjon på miljøkrav. Dette forenkler arbeidet med å formulere miljøkrav og evaluere, men innkjøpere vil fortsatt ha behov for veiledning innenfor miljøområdet. Derfor vil konsulenter som bistår offentlige innkjøpere ha stor nytte av å kunne tilby miljøveiledning som en del av sin leveranse. Noen innkjøpere er allerede i god gang med å utnytte forenklingen og flere vil komme med.

Fremtidens leverandører av veiledning til innkjøpere forventes å ha oppdatert kunnskap og kompetanse innenfor miljøområdet. Miljømerking tilbyr et dagskurs hvor du lærer følgende:

Hvilke regler gjelder for bruk av miljømerker og andre bærekraftsmerker?

  • Hva kjennetegner et troverdig miljømerke? Utvikling av krav, sertifiseringsprosessen, oppfølging over tid.

  • Hvilke miljømerker og miljøledelsesystem er de mest utbredte i Norden? Hvilke kan brukes til hva?

  • Hvordan gjennomføre en markedsanalyse på miljømerker?

  • Hvordan formulere miljøkravene slik at de overholder regelverkets krav? I hvilken fase bør kravene stilles?

bottom of page