top of page

Opplysning om tilbudspriser i begrunnelsen for valg av tilbud

Ved valg av tilbud, skal oppdragsgivere begrunne valget, jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 25-1. Det følger av denne bestemmelsen at oppdragsgiver skal gi "en redegjørelse for det valgte tilbudets egenskaper og relative fordeler i samsvar med tildelingskriteriene."

I KOFA-praksis er det lagt til grunn at det er tilstrekkelig å opplyse om hvilke poeng som er gitt på kriteriet pris på tilbudene, sammen med informasjon om evalueringsmetoden. Det er da ikke nødvendig å opplyse om de konkrete tilbudsprisene, siden den enkelte tilbyder da vil være i stand til å regne ut hvilken tilbudspris valgte tilbud har. Dette er lagt til grunn i KOFA-sakene 2013/21, 2014/42 og 2017/135.

Det er vanskelig å forstå resonnementet bak dette. Formålet med begrunnelsen skal være å gi leverandørene mulighet til å vurdere om de skal påklage tildelingen, og den skal gi KOFA og domstolene mulighet til å etterprøve om det er begått feil i konkurransen.

En feil som skjer i praksis fra tid til annen, er at oppdragsgivere benytter en formel for utregning av poengsummer på pris, men anvender formlene feil. Dette kan skyldes noe så enkelt som en feil i formlene som er lagt inn i regnearket.

Dersom formlene for utregning av poeng er anvendt feil, vil dette medføre at leverandøren som får begrunnelsen (og KOFA og domstolene) legger til grunn uriktige forutsetninger mht. hva som er prisforskjellen på tilbudene. Dermed har man ikke mulighet til å oppdage en slik feil i evalueringen.

Det er vanskelig å forstå hvorfor man skulle avgrense begrunnelsesplikten på denne måten. Det kan ikke være hensynet til å bevare hemmelighold om prisene, siden premisset til KOFA jo er at leverandørene selv kan regne seg frem til hvilken pris valgte tilbyder har tilbudt. Å opplyse om tilbudsprisen til valgte leverandør er videre noe som ikke vil medføre noen økte administrative ressurser for oppdragsgiver.

KOFAs tolkning er derfor uheldig - den reduserer muligheten for å oppdage feil, samtidig som den neppe har noen administrative eller konkurransemessige fordeler.

bottom of page