top of page

Regionreformen: Nye driftskontrakter på vent, anbudskonkurranser avlyses

Gjennomføringen av regionreformen skaper utfordringer for Statens vegvesen: De har bedt om at alle nye driftskontrakter settes på vent. Anbudskonkurranser som er i markedet må avlyses. Konkurranser som er planlagt, må settes på vent inntil avklaringen kommer. Ingen vet i dag hva de praktiske konsekvensene av regionreformen blir

Stortinget behandlet i juni i år regionreformen. Fra 2020 vil det være 11 fylker inkludert Oslo. Det er regjeringens mål å gjennomføre kommunereformen og regionreformen samtidig, slik at både nye kommuner og nye folkevalgte regioner kan tre i kraft fra 1. januar 2020.

Driftskontraktene løper i fem år. Statens vegvesen må avklare hvordan kontrakter som inngås i 2018, skal følges opp for henholdsvis riksveg og fylkesveg når regionreformen gjennomføres

– Vegvesenet må sette en fot i bakken og vurdere formuleringer i kontraktsmalene med tanke på regionreformen, opplyser avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet til vegnett.no

Betydelige endringer

Gjennomføring av regionreformen vil innebære betydelige endringer ved at Statens vegvesen ikke skal utføre oppgaver for fylkeskommunene som i dag, at fylkeskommunene får en ny struktur og styrkes i rollen som samfunnsutvikler og at strukturen for regionale statsetater skal vurderes. Det skriver Statens vegvesen i sitt handlingsprogram for perioden 2018-2023.

Regionreformen medfører at ordningen med felles vegadministrasjon opphører. Det betyr blant annet at fylkeskommunene overtar oppgaver Vegvesenet nå utfører for dem. En av oppgavene Vegvesenet utfører gjennom felles vegadministrasjon, er å administrere driftskontrakter på vegne av fylkeskommunene.

Ulike alternativer

Ingen vet i dag hva de praktiske konsekvensene av regionreformen blir. Akkurat nå er situasjonen for vegvesenet slik at de må ta høyde for ulike alternativer. - Vi må ha driftskonktrakter, vi må drive virksomheten uten stans, samtidig som arbeidet med regionreformen pågår. Men vi skal rekke å inngå nye kontrakter med virkning fra neste høst, sier Sandvin.

Dette kan skape stress både for entreprenørene som skal regne på sine tilbud – og for Statens vegvesen. Nå skal formuleringer granskes, slik at det ikke oppstår unødvendige komplikasjoner ved eventuell overdragelse av kontraktene til ny organisasjon i 2020.

bottom of page