top of page

DLA Piper med nye seminarer i offentlige anskaffelser

Advokatfirmaet DLA Piper gjennomfører en storstilt seminarrekke i offentlige anskaffelser, der en rekke nye emner og temaer tas opp. Alle seminarene er gratis, og passer både for leverandører og offentlige innkjøpere/ledere. Det er begrenset med plasser, og påmelding har startet. Alle seminarene varer fra kl. 12.30 til 15.00.

Påmelding og mer informasjon er tilgjengelig her: www.offentligeanskaffelser.no.

Seminarene er:

Strafferett og offentlige anskaffelser 14. mars 2018

Seminarledere er advokatene Berit Reiss-Andersen, Robert Myhre og Petar Sekulic

Det vil særlig legges vekt på korrupsjon i forbindelse med offentlige anskaffelser, og fokuseres på blant annet grensen for korrupsjon mellom innkjøpere og leverandører.

Les mer: https://www.offentligeanskaffelser.no/kurs/strafferett-og-offentlige-anskaffelser

Virksomhetsoverdragelse ved offentlige anskaffelser 17. april 2018

Seminarledere er advokatene Per Benonisen og Robert Myhre

Reglene om virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven innebærer at en bedrift overtar alle ansatte i en annen bedrift. Virksomhetsoverdragelse kan oppstå også i offentlige anskaffelser, der en leverandør vinner en kontrakt som tidligere har blitt utført av en annen leverandør. I seminaret ses det nærmere på når virksomhetsoverdragelse kan oppstå, hva som må fremgå av konkurransegrunnlaget, og hvilke konsekvenser virksomhetsoverdragelse får for den som vinner konkurransen.

Les mer: https://www.offentligeanskaffelser.no/kurs/bruk-av-underleverandører-ved-offentlige-anskaffelser

Bruk av underleverandører ved offentlige anskaffelser

Seminarledere er advokatene Kjetil Johansen og Robert Myhre

I de fleste anskaffelser må leverandører samarbeide med andre leverandører. Som regel skjer dette ved at det inngås avtaler mellom tilbyder og underleverandører. Dette må håndteres av den offentlige innkjøperen, samtidig som leverandørene risikerer å bryte konkurranseloven. I seminaret ser vi nærmere på disse situasjonene, og ser på hvor grensene går og hvordan utfordringene løses.

Les mer: https://www.offentligeanskaffelser.no/kurs/bruk-av-underleverandører-ved-offentlige-anskaffelser


bottom of page