top of page

Halte i land EU-anerkjennelse av Miljøfyrtårn-sertifisering


Miljøfyrtårn er av EU-kommisjonen blitt likestilt med ISO 14001 og EMAS som verktøy for sertifisering og miljøledelse. Samtidig er Miljøfyrtårn den første nasjonale sertifiseringsordning i Europa som får denne anerkjennelsen. EU-godkjennelsen er utvilsomt et kvalitetsstempel for Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Lang og krevende prosess

- Dette har vært en lang og krevende prosess. Her har den hjelpen og støtten vi har fått fra advokat Robert Myhre underveis, vært uvurderlig, sier daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg.

Arbeidet overfor EU begynte for et par år siden, da stiftelsen ble klar over hva de nye direktivene for offentlige anskaffelser ville føre med seg for norsk lovgivning når det gjelder krav til miljøledelsessystemer. EU har etter godkjennelsen gjort sin gjennomføringsavgjørelse 2017/2286 kjent for medlemsstatene. Virksomheter som konkurrerer i utlandet, kan nå lettere dokumentere at de tar miljøansvar, ved å vise til et internasjonalt anerkjent Miljøfyrtårn-sertifikat og det engelske navnet Eco-Lighthouse (ELH).

Trygt å kreve Miljøfyrtårn-sertifisering

Nå trenger ikke de offentlige innkjøperne lenger å bekymre seg for at det er konkurransevridende – eller juridisk og praktisk problematisk - å kreve Miljøfyrtårn-sertifisert miljøledelse.

- Oppdragsgivere kan etter EU-anerkjennelsen trygt kreve Miljøfyrtårn-sertifisering når de i kvalifikasjons- eller kontraktskrav etterspør miljøledelsessystemer. En leverandør som ikke har slik sertifisering, men EMAS eller ISO 14001, kan også godkjennes. Dette vil holde også overfor Kofa, sier advokat Myhre. Han peker dessuten på at dette åpner for at flere bedrifter kan la seg Miljøfyrtårn-sertifisere.

bottom of page