Arbeidstakeres rettigheter ved offentlige anbud

January 11, 2018

 

EU-domstolen har i sak C-200/16 vurdert arbeidstakeres rettigheter i forbindelse med gjennomføring av offentlig anbudskonkurranse. Saken gjaldt vakttjenester for oppdragsgivers eiendommer. Securitas vant kontrakten, men ble tvunget til å overta de ansatte hos selskapet som hadde kontrakten tidligere ut fra reglene om virksomhetsoverdragelse. 

 

I dommen legges det avgjørende vekt på at det nye selskapet, Securitas, skulle overta det nødvendige utstyret for å utføre arbeidet. Utstyret det var tale om var radioutstyr til vekterne. 

 

Konsekvensen av å ta over de ansatte, er at disse beholder sine lønns- og arbeidsforhold, herunder ansiennitet, forsikringer, tillegg mv. 

 

DLA Piper gjennomfører et seminar om virksomhetsoverdragelse i offentlige anskaffelser den 17. april. Mer informasjon om seminaret finnes her: https://www.offentligeanskaffelser.no/kurs/virksomhetsoverdragelse-ved-offentlige-anskaffelser

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload