top of page

Arbeidstakeres rettigheter ved offentlige anbud


EU-domstolen har i sak C-200/16 vurdert arbeidstakeres rettigheter i forbindelse med gjennomføring av offentlig anbudskonkurranse. Saken gjaldt vakttjenester for oppdragsgivers eiendommer. Securitas vant kontrakten, men ble tvunget til å overta de ansatte hos selskapet som hadde kontrakten tidligere ut fra reglene om virksomhetsoverdragelse.

I dommen legges det avgjørende vekt på at det nye selskapet, Securitas, skulle overta det nødvendige utstyret for å utføre arbeidet. Utstyret det var tale om var radioutstyr til vekterne.

Konsekvensen av å ta over de ansatte, er at disse beholder sine lønns- og arbeidsforhold, herunder ansiennitet, forsikringer, tillegg mv.

DLA Piper gjennomfører et seminar om virksomhetsoverdragelse i offentlige anskaffelser den 17. april. Mer informasjon om seminaret finnes her: https://www.offentligeanskaffelser.no/kurs/virksomhetsoverdragelse-ved-offentlige-anskaffelser

bottom of page