Nytt kurs for forsyningssektorene

February 28, 2018

Den 5. juni arrangeres kurs for oppdragsgivere innenfor forsyningssektorene. Det er særlig aktuelt for oppdragsgivere i energiverk, og oppdragsgivere innenfor transport og vannforsyning. Det vil også i kurset bli gjennomgått problemstillinger knyttet til utelandske leverandører, og krav om sikring av kritisk infrastruktur i forbindelse med anskaffelsene. 

 

Temaer for kurset er: 

 

 • Hvem forsyningsforskriften gjelder for 

 • Aktiviteter som omfattes av forsyningsforskriften 

 • Krav om sikring av kritisk infrastruktur ved anskaffelser 

 • Unntak for anskaffelser som bare kan utføres under særlige sikkerhetstiltak

 • Forsknings- og utviklingstjenester 

 • Rettigheter for utenlandske tilbydere, herunder tilbydere utenfor EØS

 • Unntak for egenregi, fellesforetak og samarbeidsavtaler 

 • Anskaffelser der aktivtieten er delvis omfattet av forsyningsforskriften, og delvis faller utenfor 

 • Anskaffelser som gjennomføres ved bruk av kvalifikasjonsordning (Sellicha)

 • Tilbudsfrister 

 • Gjennomføring av konkurranse med forhandlinger 

 

Her finner du mer informasjon og mulighet for påmelding

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload