top of page

Nytt kurs for forsyningssektorene

Den 5. juni arrangeres kurs for oppdragsgivere innenfor forsyningssektorene. Det er særlig aktuelt for oppdragsgivere i energiverk, og oppdragsgivere innenfor transport og vannforsyning. Det vil også i kurset bli gjennomgått problemstillinger knyttet til utelandske leverandører, og krav om sikring av kritisk infrastruktur i forbindelse med anskaffelsene.

Temaer for kurset er:

 • Hvem forsyningsforskriften gjelder for

 • Aktiviteter som omfattes av forsyningsforskriften

 • Krav om sikring av kritisk infrastruktur ved anskaffelser

 • Unntak for anskaffelser som bare kan utføres under særlige sikkerhetstiltak

 • Forsknings- og utviklingstjenester

 • Rettigheter for utenlandske tilbydere, herunder tilbydere utenfor EØS

 • Unntak for egenregi, fellesforetak og samarbeidsavtaler

 • Anskaffelser der aktivtieten er delvis omfattet av forsyningsforskriften, og delvis faller utenfor

 • Anskaffelser som gjennomføres ved bruk av kvalifikasjonsordning (Sellicha)

 • Tilbudsfrister

 • Gjennomføring av konkurranse med forhandlinger


bottom of page