top of page

Fossilfritt som minimum i alle nye anleggs-anskaffelser i Oslo

I

Oslo skal alle nye offentlige anlegg nå være utslipps- eller fossilfrie. Bruk av offentlige anskaffelser skal være ett av verktøyene for å nå målet. Det fremgår av tildelingsbrevet til hovedstadens bymiljøetat fra Byrådet for miljø og samferdsel. Entreprenørene skal også jevnlig rapportere om type maskiner, drivstofforbruk og CO2-utslipp. Det fremgår av tildelingsbrevet til bymiljøetaten at anskaffelser skal brukes aktivt som virkemiddel til å sikre gode og samfunnsansvarlige tjenester og løsninger til byens innbyggere og næringsliv. Anskaffelser skal også benyttes strategisk i kampen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, og som en del av miljø- og klimapolitikken for å redusere klimagassutslipp.

Virksomhetene må sikre effektiv bruk av midler som kommunen forvalter på vegne av innbyggerne, og anskaffelsesprosessene må gjennomføres på en tillitvekkende måte, heter det.

Grønne anskaffelser

Alle virksomheter har ansvar for tiltak for å begrense klimaendringene, for eksempel gjennom grønne anskaffelser og etterspørre klimavennlige løsninger. Kravet skal bidra til å redusere klimagassutslipp fra egen drift og prosjekter med 36 prosent innen 2020 og 95 prosent innen 2030 fra et 1990-nivå.

Byrådet for Miljø og Samferdsel i Oslo har via tildelingsbrevet satt krav til at alle nye anleggskontrakter inngått i 2018 skal være utslipps- eller fossilfrie, skriver anleggsmaskinen.no.

Utslippsfritt så snart som mulig

For å oppnå dette har Bymiljøetaten nå satt krav til at alle nye anskaffelser fra og med 1.1.2018 skal tilstrebe fossilfritt som minimum (2. generasjons biodrivstoff, biogass eller tilsvarende). Hovedmålet er å oppnå utslippsfrie anlegg så snart som mulig (elektrisk eller hydrogen).

I tillegg til dette kommer Bymiljøetaten til å be om månedlige rapporteringer fra entreprenørene som oppgir hvilke maskiner som brukes på anlegget, hvilken steg-/euroklassifisering de har, hvor mye drivstoff den enkelte maskin har benyttet og hvor mye CO2 som er sluppet ut.

Tidlig info til markedet

Bymiljøetaten har informert markedet om de nye kravene, slik at man har mulighet til å omstille seg i forkant av deltakelse på anleggskonkurranser. Etaten ønsker gjerne tilbakemelding fra markedet angående kravet og hvilke konsekvenser dette vil kunne få for den enkelte leverandør.


bottom of page