top of page

Eksempler på innovative anskaffelser


De fleste innovative anskaffelser i Europe skjer innen IKT. Dette fremgår av EOCDs rapport fra 2017 om innovasjon i offentlige anskaffelser. Samtidig er det trukket frem gode eksempler på innovative anskaffelser fra en lang rekke land, herunder Norge.

Blant eksemplene er:

  • Østerrike. Opprettelse av en mat-database med bærekraftig mat. Databasen inneholder også informasjon om allergener. Det er også vist til et eksempel med mobilt trafikkledelse-system for veiarbeid og trafikkulykker.

  • Belgia. Smart personlig beskyttelsessystem for brannmenn (Smart@fire).

  • Tsjekkia. Utvikling av en software for ulike arkivtjenester.

  • Finland. Utvikling av et digitalt, energieffektivt låssystem.

  • Frankrike. Utvikling av LED-lamper for offentlige gatelys.

  • Tyskland. Telemedisin og overvåking av akutt livstruende pasienter. Systemet gir beslutningsstøtte, og deler erfaringskunnskap.

  • Nederland. Robot for rensing av sykehussenger. Dette skal gi lavere kostnader og miljøbesparelser.

  • Norge. Velferdsteknologi for eldre i Oslo (smart-hus).

  • Polen. En hybrid belysning i en polsk kommune, som skal gi større sikkerhet, og mindre miljøbelastning.

bottom of page