top of page

Ber om å få dokumentert at utsatt tildeling av togkontrakter ikke forfordeler NSB


Kontraktstildeling for to av de store «togpakkene» er utsatt. Det er NHO Transport kritisk til fordi dagens trafikkavtaler med NSB dermed blir forlenget for seks måneder for både Sørlandsbanen og nordgående langdistansetrafikk. Det kan sette NSB i en bedre konkurransemessig posisjon, hevder foreningen, som i brev utber seg dokumentasjon fra Jernbanedirektoratet om at slikt ikke er tilfelle.

Jernbanedirektoratet meldte nylig at tildelingen av kontrakten for togtrafikken på Sørlandsbanen vil skje i oktober i år. Utsettelsen skyldes at direktoratet trenger noe mer tid for en forsvarlig gjennomgang og vurdering av de innkomne tilbudene. Oppstarten med togtrafikken i pakke 1-sør vil dermed skje 15. desember 2019. Trafikkpakken omfatter både fjerntogene på strekningen Oslo – Kristiansand – Stavanger, lokaltogene på Jærbanen i Rogaland og regiontrafikken på Arendalsbanen

Dette vil også, fremgår det av meldingen fra Jernbanedirektoratet, få betydning for konkurranseutsettingen av pakke 2 - nord som omfatter Nordlandsbanen, «Trønderbanen», Meråkerbanen, fjerntogene på Dovrebanen, Rørosbanen og Raumabanen. Denne pakken vil bli forskjøvet med et halvt år slik at tilbudsfristen blir i desember 2018, kontraktstildeling sommeren 2019 og trafikkstart i juni 2020. Planen for trafikkpakke 3 -Bergensbanen blir uendret med trafikkstart i desember 2020.

Advarende pekefinger

NHO Transport har sett grunn til å heve en advarende pekefinger i forbindelse med disse utsettelsene. I et brev til Jernbanedirektoratet peker foreningen på at NSB nå får forlenget dagens trafikkavtale med et halvt år for begge pakkene. Denne driften har tidligere ikke vært anbudsutsatt, og det er ikke kjent hvilke økonomiske betingelser NSB har for å drifte de aktuelle togstrekninger, heter det i brevet.

I brevet ber NHO Transport om dokumentasjon på at forlengelsen ikke bidrar til å sette NSB i en bedre konkurransemessig posisjon enn ved tildeling og oppstart i henhold til opprinnelig plan.

Lavere kostnadsnivå

NSB skrev i sin årsberetning fra 2016 at selskapet hadde igangsatt et omfattende endringsprogram. Dette skal i løpet av 2017 gi et lavere kostnadsnivå slik at selskapet kan konkurrere om de to trafikkpakkene.

- Det er positivt at Jernbanedirektoratet vil bruke mere tid for å sikre en omfattende og grundig gjennomgang av tilbudene. På den annen side er det en kjent sak at jernbaneanbud er kompliserte, og Jernbanedirektoratet burde tatt høyde for dette da opprinnelig tidsplan ble lagt, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange i en kommentar på foreningens nettside.

Overkompensasjon

- Selskapet har forhåpentligvis lykkes med dette og vil dermed ha et langt lavere kostnadsnivå i 2019 og 2020 enn da dagens trafikkavtaler ble inngått. Videreføring av gamle trafikkavtaler kan dermed gi en overkompensasjon, som NSB kan bruke til å styrke sin posisjon i forhold til pågående og kommende anbudsrunde. I tillegg risikerer man at det offentlige betaler en overpris, og disse midlene kunne vært brukt til langt bedre formål, ifølge NHO Transport.

bottom of page