top of page

Kommunal tjenestepensjon igjen på vanlig anbud


Pensjon er kommunenes største innkjøp, med årlige premier på nærmere 40 milliarder kroner. Likevel har KLP vært eneste tilbyder av denne tjenesten siden 2012. DNB og Storebrand trakk seg da ut av markedet, som følge av at mange kommuner

ikke la pensjonsordningene ut på anbud.

I et felles brev til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie opplyser DNB og Storebrand at de nå vil gå inn i markedet på nytt, og ber om at myndighetene vurderer tiltak for å stimulere til nye aktører og konkurranse i markedet.

Siden 2012 har det skjedd viktige endringer i regelverket, ved at kontrakter inngått etter ulovlig direkte anskaffelse nå kan avkortes eller kjennes ugyldig, samtidig som det kan ilegges mulkt for overtredelse av regelverket. Virkemidler for å tvinge igjennom konkurranse i markedet, og utsetting av pensjon på anbud, finnes derfor allerede. Så gjenstår det å se om DNB og Storebrand er villig til å bruke slike virkemidler for å få i gang konkurransene igjen.


bottom of page