top of page

Ideelle kan konkurrere på pris og kvalitet – ansatte godtok lønnsfrys


En anbudsordning med kortvarige kommersielle kontrakter er tid- og kostnadskrevende.Stiftelsen Norsk Luftambulanse anbefaler å utrede en offentlig/ideell drift av luftambulansetjenesten, fremgår det av en henvendelse fra stiftelsen til Stortinget.Det er mulig for ideelle å konkurrere på pris i tillegg til kvalitet, men da må man kunne konkurrere også på lønns- og arbeidsbetingelser.Alleansatte inngikk f.eks. en treårig avtale om lønnsfrys i forbindelse med kapring av en kontrakt.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse mener at helsevesenet kan få høyere kvalitet og mer helse igjen for pengene ved å la ideelle organisasjoner drive luftambulansetjenesten. - Vi tror det kan gi en betydelig merverdi framfor å insource tjenesten til ren offentlig drift, poengteres det i henvendelsen til Stortinget.

Stiftelsens datterselskap har vist at det er mulig for ideelle å konkurrere på pris i tillegg til kvalitet. Da Norsk Luftambulanse AS vant kontraktene om legehelikopterdrift i Danmark og senere i Norge, var det i konkurranse med internasjonale operatørselskap. Det er to faktorer som påvirker prisen: Lønns- og arbeidsbetingelser og pris på flåten. Som en liten aktør i markedet får Norsk Luftambulanse AS dårligere pris på flåten sammenlignet med store internasjonale aktører med en langt større flåte. Det er derfor avgjørende å ha mulighet til å konkurrere også på lønns- og arbeidsbetingelser, skriver stiftelsen og fortsetter:

Virksomhetsoverdragelse

- Norsk Luftambulanse AS vant anbudet på alle legehelikopterkontraktene fra 1. juni 2018. For å sikre at selskapet ble konkurransedyktig inngikk alle ansatte en avtale om treårig lønnsfrys i perioden 2015-2018. Dette var mulig fordi det ikke ligger krav om virksomhetsoverdragelse i kontrakten. Dersom Stortinget vedtar en anbudsordning med virksomhetsoverdragelse, vil vi kun ha mulighet til å konkurrere med flåtepris. Stiftelsen Norsk Luftambulanse frykter at med virksomhetsoverdragelse klarer ikke aktører som Norsk Luftambulanse AS å vinne fram i konkurransen mot store internasjonale aktører hvis det blir en ny anbudsperiode.

Den operative driften av luftambulansetjenesten er i dag basert på kommersielle anbud. Anbudsordningen er tid- og kostnadskrevende, understreker Norsk Luftambulanse. I tillegg får de tilbakemeldinger på at utviklingen i tjenesten står stille i minst fire år, to år før og to år etter rigging av nye kontrakter i en anbudsperiode. I tillegg skaper ordningen usikkerhet i fagmiljøene. Stiftelsen Norsk Luftambulanse mener det er behov for stabile og langvarige kontrakter, som jevnlig reforhandles, helst med organisasjoner som ikke har mål om å tjene penger på å drive luftambulanse.

Offentlig utredning

Stiftelsen Norsk Luftambulanse ønsker en offentlig utredning av driftsformen for fremtidens luftambulansetjeneste. Den bør være bredt anlagt og vurdere flere løsninger enn ren offentlig drift og dagens modell med utlysning av kontrakter i en ren kommersiell form, heter det.Stortinget har enstemmig vedtatt å be regjeringen utrede offentlig/ideell drift av luftambulansetjenesten.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse er også bekymret for at luftambulansetjenesten kan bli dyrere dersom helsevesenet tar over hele driften. Med en ren offentlig tjeneste går staten glipp av en mulighet til å holde prisene nede gjennom faste reforhandlinger. - Vi mener at staten får en billigere og bedre luftambulansetjeneste med å inngå en langtidskontrakt med en ideell organisasjon, fastslår stiftelsen i sin henvendelse til Stortinget.

bottom of page