top of page

Ikke krev registrering for å få tilgang til konkurransegrunnlaget


I forskrift om offentlige anskaffelser § 14-3 fremgår det at oppdragsgiver skal gi gratis, direkte og ubegrenset elektronisk tilgang til konkurransegrunnlaget. Videre fremgår det at dersom det ikke gis slik tilgang, skal tilbudsfristen forlenges med minst fem dager.

I departementets veileder er det nå presisert at det ikke er tillatt å stille noen form for krav om registrering, med unntak av registrering av e-postadresse.

Dersom oppdragsgivere benytter seg av KGV-verktøy, er det viktig å kontrollere at disse ikke krever mer enn e-postadresse, for å gi tilgang til konkurransegrunnlaget. Mercell har en funksjon for å få lastet ned konkurransegrunnlaget, uten å registrere seg, og er derfor i henhold til regelverket.

Forskriften må forstås, ut fra den nye veiledningen, slik at slike krav om registrering er i strid med regelverket. Og dersom det likevel gjøres, må tilbudsfristen forlenges med minst 5 dager.

Manglende forlengelse av tilbudsfrist kan i visse situasjoner medføre at konkurransen må avlyses.


bottom of page