top of page

Ny veileder til forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser


DIFI har gitt ut ny veileder til forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser.

I veilederen minnes det om at oppdragsgiver har en plikt til å kontrollere om kravene til lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt i kontraktsperioden. Omfanget på kontrollen kan tilpasses risikoen for brudd på kravene.

Dersom risikoen for brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår er lav, anbefales det å lage en skriftlig rapport etter at risikovurderingen er gjennomført.

Dersom risikoen er middels, anbefales det å vurdere ytterligere kontroll. Dette kan for eksempel være stikkprøver av dokumentasjon for enkelte arbeidstakere.

Dersom risikoen er høy, anbefales det at leverandøren dokumentere at kravene er oppfylt. Dette kan skje gjennom kopi av arbeidsavtaler, lønnsslipper, timeregistreringer og avtaler om kost og losji. Dette bør gjøres for et tilstrekkelig antall ansatte.

For områder som dekkes av landsomfattende tariffavtaler, skal oppdragsgiver kontrollere:

- bestemmelser om minste arbeidstid

- lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg

- dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad tariffavtalen har slike bestemmelser


bottom of page