top of page

Hvor store endringer i tilbudene kan det gjøres i en tilbudskonkurranse?


Tilbudskonkurranser etter forskriften del II kjennetegnes ved at oppdragsgiver kan vente til tilbudene er åpnet, før det avgjøres om det skal skje avklaringer eller forhandlinger.

Men avklaringer og forhandlinger må overholde kravene til forutberegnelighet og likebehandling, på vanlig måte.

I KOFA-sak 2018/19 var det en konkurranse om brøybtetjenester i Hareid kommune. Området var delt opp i flere områder (roder).

En tilbyder ga tilbud på rode 3 og 5. Tilbudet på rode 3 ble opprinnelig gitt under forutsetning av samtidig tildeling av kontrakt på rode 5. På rode 5 ble det gitt en pris for det tilfelle tilbyderen skulle tildeles kontrakt på denne roden separat.

Oppdragsgiver kontaktet tilbyderen, med spørsmål om hva som var pris på rode 3 separat. Tilbyderne opplyste at prisen var den samme som for rode 5. Tilbyderen ble deretter vurdert som best på rode 3, og også på rode 5. Og fikk tilslaget på begge rodene.

KOFA la i avgjørelsen til grunn at det var adgang til å foreta en slik avklaring.


bottom of page