top of page

Hva kan evalueres under "Miljø"?

Under tildelingskriteriene har oppdragsgiver mulighet til å evaluere de faktiske miljøegenskapene til tilbudene, samt fremtidige miljøtiltak som leverandøren juridisk forplikter seg til å utføre. Imidlertid, vurderinger basert på uforpliktende fremtidige planer eller tiltak er ikke tillatt.


Dette illustreres i en ny KOFA-sak, 2023/115, som gjaldt Kinn kommune. Kommunen gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for rammeavtaler på medisinske forbruksvarer, der «Miljø» var et av tildelingskriteriene. Tildelingskriteriet var delt inn i to underkriterier:


  • Antall miljømerkede produkter.

  • Beskrivelse av pakking og levering, som videre var delt opp i henholdsvis utførte og planlagte fremtidige miljøtiltak.


KOFA la først til grunn at kun forpliktende elementer av et tilbud kan vurderes under tildelingskriteriene. Når det gjaldt planlagte fremtidige miljøtiltak, så innebærer en beskrivelse av dette ikke noen bindende juridisk forpliktelse for leverandørene. Derfor var tildelingskriteriet i strid med regelverket. Feilen kunne potensielt ha innvirkning på konkurransens utfall, og kommunen måtte derfor avlyse konkurransen.


Det er verdt å merke seg at det ikke ble stilt spørsmål ved lovligheten av «Antall miljømerkede produkter». Dette må antas å være et lovlig kriterium, siden det gjeldere faktiske egenskaper ved tilbudte produkter.

Comentários


bottom of page