top of page

Kan det brukes hyperlenker i tilbud?SAK: T-376/21 - EU-kommisjonen gjennomførte en konkurranse om en offentlig anskaffelse. Anskaffelsen endte i EU-domstolen, som måtte ta stilling til om det var adgang til å avvise et tilbud som henviste til informasjon gjennom bruk av hyperlenker i tilbudet.


EU-Kommisjonen avviste ikke tilbudet. Men valgte å ikke gi poeng for den informasjonen som var tilgjengelig på hyperlenkene. Dette fordi det var i strid med konkurransegrunnlaget å benytte hyperlenker, og fordi det var en risiko for at tilbudet gjennom innholdet i hyperlenkene kunne endres etter tilbudsfristen.


Leverandøren som ble avvist gikk til søksmål, og anførte at informasjonen som var tilgjengelig i hyperlenker hadde helt marginal betydning for noen av underkriteriene, Og at de ikke ble vurdert ga en uforholdsmessig negativ vurdering av tilbudet.


EU-domstolen avviste søksmålet, og sa seg enig i at informasjonen i hyperlenkene ikke kunne vektlegges. Dels fordi det var i strid med reglene i konkurransegrunnlaget, og dels fordi innholdet kunne endres etter tilbudsfristens utløp.


Av advokat Robert Myhre, Myhre Advokatfirma AS (robert@myhreadvokat.no)
Comentarios


bottom of page