top of page

Miljømerker som tildelingskriterium
KOFA har nettopp avgjort en ny sak, 2023/0834, hvor spørsmålet om evaluering av miljømerker ble satt på spissen. Saken gjaldt Strand kommune som utlyste en konkurranse for å inngå en avtale om levering av lekeplassutstyr. Kontrakten var verdt rundt 21 millioner kroner og skulle vare i to år, med mulighet for forlengelse.


Kriterier for valg av leverandør:

  • Aktivitetstilbud og funksjonalitet (30%)

  • Pris (40%)

  • Miljø og bærekraft (30%)


Fokus på Miljø og Bærekraft: Konkurransen krevde at tilbudte produkter skulle være miljømerket, som for eksempel Svanemerket eller EU Ecolabel. Produkter med disse merkene fikk høyeste poeng, mens andre typer miljødokumentasjon fikk lavere poeng.


Hva skjedde? Søve AS klaget på at Strand kommune valgte en leverandør som ikke leverte tilstrekkelig miljødokumentasjon. Valgte leverandør brukte ISO 14021, som er en selvdeklarasjon av miljøprestasjoner, og ikke de spesifikke miljømerkene som konkurransen krevde.


Hva sa KOFA? KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) var enig med Søve AS. De konkluderte med at Strand kommune hadde brutt reglene ved å godta den mangelfulle miljødokumentasjonen. Kommunen må nå gjøre en ny evaluering av tilbudene og følge de opprinnelige kravene for miljø og bærekraft.


Hvorfor er dette viktig? Denne avgjørelsen fra KOFA understreker hvor viktig det er å følge miljøkravene i offentlige anbud nøye. Alle leverandører må oppfylle de spesifikke miljøkravene, og dokumentasjonen må være i henhold til det som er foreskrevet i anbudet. Dette sikrer rettferdig konkurranse og bidrar til en grønnere offentlig sektor.


Hva betyr dette for deg? Hvis du jobber med offentlige anbud, må du være ekstra nøye med å dokumentere miljøprestasjonene dine slik konkurransegrunnlaget krever. Og for de som følger med på miljø og bærekraft, er dette en positiv utvikling som sikrer at miljøvennlige alternativer blir prioritert i offentlige anskaffelser.

Commentaires


bottom of page